இலங்கை துடுப்பாட்ட அணியை புறக்கணிக்கக் கோரி லண்டனில் போராட்டம்

விளையாட்டும் அரசியலும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தவை. அது தமிழர்களின் அரசியல் ஆகட்டும் அல்லது மேற்கத்தைய நாடு ஆனாலும் சரி விளையாட்டினை புறக்கணித்து அல்லது தடை செய்து நாடுகள் தமது எதிர்ப்பினை காட்டியும் உள்ளார்கள். இதனை நாம் கடைசியாக ரஸ்ய நாட்டில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் இருந்து உக்ரைன் விலத்துமளவுக்கு பாரிய அரசியல் களமாக இருந்தது. அதேபோல தான்  துடுப்பாட்டத்தினை  (கிரிக்கெட்) வைத்து இலங்கை தமிழர்களுக்கு மேலான இனப்படுகொலையை மறைக்க நினைக்கின்றது சிங்களமும் மேற்கு நாடுகளும். பல தமிழகள் …

Tamil Diaspora Youth vow solidarity with Kurds against global injustices

The younger generation of Eezham Tamil Diaspora has expressed solidarity with the Kurds, condemning the Turkish State atrocities and the global injustices that criminalize Kurdish resistance. The U.S., NATO, and E.U. made evident, with the exclusion of the PYD from the UN hosted Syria-talks in Geneva in February, their brazen support of their regional ally …

Tamil youth across the world endorse the Eelam Tamil Sovereignty Declaration

Today Tamil Youth Organisation from the diaspora and youth movements from Tamil Nadu recognises the Sovereignty of the Eelam Tamil nation and the principles of the struggle, deliberated at the TYO UK conference. The activists reaffirmed the fundamental principles enshrined in the Vaddukoddai Declaration of 1976 and Thimpu Declaration of 1985 and adopted this declaration …

Tamils in London protests against Australia’s detention of 46 refugees

We, as members of the British Tamil Community along with the other concerned citizens of the United Kingdom are deeply disturbed by Australia’s policy of indefinitely detaining legitimate and recognised refugees and are writing to you to express our grave concerns regarding their inhumane detention. We understand that currently more than 40 refugees face the …

Youth voice determination and resoluteness to continue the fight for freedom of the Eelam Tamil nation

Members of the TYOUK Voice their determination and resoluteness to continue to fight for the freedom of the Eelam Tamil nation. As 2013 comes to an end and we all welcome the new year of 2014 members of Tamil Youth Organisation United Kingdom show their determination and resoluteness to continue voicing against the genocide faced …