பிரித்தானியாவில் சிறீலங்கா தேசியக் கொடி தமிழ் மக்களின் கடும் எதிர்ப்பால் அகற்றப்பட்டுள்ளது

இனவாதசிறீலங்காவின் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நியூகாம் நகரசபையினரால் இந்த கொடி பறக்கவிடப்படிருந்தது. இதனால் மிகவும் வேதனை அடைந்த இலண்டன் வாழ் தமிழர்கள் தமிழ் இளையோர் அமைப்பின் உதவியுடன் மின்னஞ்சல் ஊடாகவும் சமூக வலையத்தளங்கள் ஊடாகவும் தங்கள் எதிர்ப்பைத்தெரிவித்தனர்.

(2nd Update) TYO UK and 27 UK Tamil societies strongly condemns the destruction of the Mullivaikal Tamil Genocide Memorial Monument.

The Sri Lankan state implemented another horrendous act in its policy to eradicate monuments and memorials dedicated to preserving Tamil history in the Tamil homeland.  On January 8th 2021, under the cover of darkness, the Mullivaikal Tamil Genocide Memorial housed inside the premises of the Jaffna University were bulldozed and destroyed by the Sri Lankan …

Concerns about the ECB’s decision to tour Sri Lanka in January 2021

Tamil Youth Organisation UK (TYO-UK) is a youth organisation working in partnership with British Tamil grassroot organisations and students unions from over 27 universities in the UK and we write for and on behalf of the British Tamil community. As part of our campaign to help create awareness war crimes, crimes against humanity and genocide …

“What exactly am I fighting for, since the war is over?’ “What difference will I make?”

“Our maaveerar took it as their duty to fight for our homeland and our nation.  It was their courage and valour that challenged the Sri Lankan state of their wrongdoings towards our nation.  It is vital to remember our great heroes as we continue our fight for liberation. “ FULL SPEECH Maaveerar Naal 2020 speechVanakkam, November …

General

TYO UK and British Tamil students begin commemorative events as Maaveerar week commences

The Tamil Youth Organisation (TYO) United Kingdom and 29 University Tamil societies held a virtual Maaveerar (great heroes) week commencement event on Friday 20th November 2020. The event premiered live via the TYO YouTube channel, website and Zoom webinar. The event began with the hoisting of the national flag of Tamil Eelam at City University …

Blog

TYO UK hosted a workshop with ANBU UK on taboo topics within the Tamil community

On Wednesday 14th October, TYO UK hosted a workshop for 19 universities alongside ANBU UK on taboo topics within the Tamil community. Relationships and consents were covered for the first segment of the sessions for the committees to be trained in understanding what a healthy relationship consists of and how to maintain boundaries within relationships, …