ஐக்கிய ராச்சிய தமிழ் இளையோர் அமைப்பினர் எதிர்வரும் 28/03/2015 அன்று நடைபெறவுள்ளது அந்த நிழகச்சி தொடர்பாக
Full text in PDF doc

tyo_italy