தமிழ் அவமானமல்ல அடையாளம் – உலகத் தாய்மொழி தினம்

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவன் பேசத் தொடங்கிய முதல் மொழிக்கு, அவனுடைய தாய் தான் முதல் ஆசிரியை. அதுதான் அவன் தாய் மொழி. பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி. உலகத் தாய் மொழி தினம். யுனெஸ்கோ அமைப்பின் பிரகடனத்தின் வழி உலகமெங்கும் தாய்மொழி தினம், கடந்த 1999ஆம் ஆண்டிலிருந்து கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சுய பெயர் இல்லாத மனிதனே உலகில் இல்லை. அப்படியொருவன் இருப்பதாக வைத்துக் கொண்டாலும், அவனுக்கும் கூட ஓர் அடையாளம் உண்டு. அதுதான் அவனது தாய்மொழி. இன்றைக்கு உலகில் more »

Pongal & Tamil new year 2016

TYO UK members bearing traditional festive items came together to successfully celebrate Pongal/Tamil New Year with some putting up the traditional Tamil decorations, some creating the traditional drawing Kolam, whilst others set up the fire for the Mann Paanai (clay pot). As the milk began to boil, the members gathered around chanting the traditional calls more »

ஈழத்தமிழ் பாரம்பரியம் மற்றும் தேசியத்தின் அடையாளங்களை மீள்கொண்டுவந்த இளந்தளிர் 2015 நிகழ்ச்சி

‘இளந்தளிர்’ 2005, 2006, 2007 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழ் இளையோர் அமைப்பினரால் நடாத்தப்பட்டது. இந்த வருடமும் ஈழத்தமிழரின் பாரம்பரியத்தை வெளிக்காட்டும் வண்ணமும் தமிழ் தேசியத்தை வளர்க்கும் முகமாகவும் இந் நிகழ்வு அமைந்து இருந்தது. 2005 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 28ஆம் திகதி அதாவது பத்து வருடங்களுக்கு முன் இதே நாளில் தமிழ் இளையோர் அமைப்பின் முதலாவது நிகழ்வாக இளந்தளிர் இடம்பெற்றது. இன்று நாம் ஒரு தசாப்தம் கடந்து நிற்கின்றோம், இன்று தமிழ்த் தேசிய more »

TYOUK commemorates Tamil New Year & Thai Pongal 2015

5ஆவது வருடமாக தமிழ்ப் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் விழா 5ஆவது வருடமாக லண்டன் Southall பகுதியில் தமிழ் இளையோர் அமைப்பினரால் சனிக்கிழமை மதிய வேளை தமிழ்ப் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பெற்றது. தேசியக்கொடி ஏற்றல் நிகழ்வுகளுடன் தமிழ்ப் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் விழா ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தமிழீழத் தேசியக்கொடியினை இளையோர் அமைப்பின் பிரித்தானியப் வடமேற்கு பொறுப்பாளர் செல்வன் ஜேய் அவர்கள் ஏற்றி விழாவினை தொடக்கி வைத்தார்கள். தாயக முறைப்படி முற்றத்தில் கோலமிட்டு முதலில் பொங்கும் நிகழ்வு more »

TYOUK commemorates Tamil New Year & Thai Pongal

பிரித்தானிய தமிழ் இளையோர் அமைப்பின் 4வது வருட தமிழ்ப் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் விழா 4வது வருடமாக லண்டன் Tooting பகுதியில் தமிழ் இளையோர் அமைப்பினரால் ஞாயிறு பிற்பகல் 14.30 மணி தொடக்கம் தமிழ்ப் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பெற்றது. பொதுச்சுடர் ஏற்றல் மற்றும் தேசியக்கொடி ஏற்றல் நிகழ்வுகளுடன் தமிழ்ப் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் விழா ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தமிழீழத் தேசியக்கொடியினை இளையோர் அமைப்பின் பிரித்தானியப் பொறுப்பாளர் செல்வி சோபி அவர்கள் ஏற்றி வைக்க பொதுச்சுடரினை more »

Art Competition

The Tamil Youth Organisation UK has the pleasure of inviting artists of 14 years of age and above to participate in the Art Competition in accordance with these Regulations. The purpose of the Art Competition is to recognise the artistic achievements and talents of our Tamil students and youth. All winning entrants will receive awards more »